تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین دانشگاه بین المللی قزوین، شرکت مژده وصل و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

دوشنبه 27 آذر 1402

#

تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین دانشگاه بین المللی قزوین، شرکت مژده وصل و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای جهت آموزش دانشجو و تعلیم تخصصی دانشجویان، کارآموزان و جذب دانش آموختگان با حضور: جناب آقای دکتر قاسم زاده رئیس دانشگاه بین المللی قزوین جناب آقای دکتر طاهر خانی رئیس اداره کل آموزش فنی و حرفه ای قزوین جناب آقای مهندس علی دهقان مدیر عامل گروه مژده وصل