اخبار مژده وصل

ما را دنبال کنید
news

تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین دانشگاه کار، شرکت مژده وصل و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین دانشگاه کار، شرکت مژده وصل و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای جهت آموزش دانشجو ...

news

تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین دانشگاه بین المللی قزوین، شرکت مژده وصل و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای

تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین دانشگاه بین المللی قزوین، شرکت مژده وصل و اداره کل آموزش فنی و حرفه ای جهت آموزش دانشجو ...

news

بازدید اعضای دبیرخانه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید از شرکت مژده وصل شیراز

بازدید اعضای دبیرخانه ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید از شرکت مژده وصل شیراز ...

news

تقدیر از واحدهای نمونه ملی در روز ملی صنعت و معدن

تقدیر از واحدهای نمونه ملی در روز ملی صنعت و معدن ...

news

بازدید محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین و هیئت همراه از شرکت مژده وصل شیراز

بازدید محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین و هیئت همراه از شرکت مژده وصل شیراز ...

news

بازدید دکتر رسولیان معاون وزیر صمت و دکتر کمانی معاون وزیر نیرو از شرکت مژده وصل شیراز

مژده وصل شیراز” نماد تحول و اشتغالزایی در صنعت فرماندار شهرستان آبیک: مهندس دهقان، چهره ...