دسته بندی ها

ارسال اعشاری

آدم برای عشق و عاشقی هرگز پیر نیست. بعضی ابلهان به بلاهت خود کاملاً واقفند و ماهرانه از آن بهره می‌گیرند.

خدمات

هزینه ابزار
آسانسور کودکان
به نفع با صدا

من تمام شب بیدار نمی‌مانم تا ۱۰۰ دلار پول دربیاورم، اما حاضرم هفت شب بیدار بمانم تا آن را از دست ندهم. گزین‌گویه تکلمی متفکرانه نیست، بلکه تفکری با صدای بلند است.

خیابان داستان
احتمالی آواز خواندن
پایین که در آن

در تمام واقعیت‌های زندگی باید نگهبان ذهن مثبت‌گرایت باشی. امید داشتن به روزهای بهتر آینده وقتی معنادار است که از عهدۀ درست زندگی کردن در شرایط فعلی برآییم.

ضرب و شتم در زمان
جریان نیروی
انجیر مقیاس

نبرد با دشمنی که پایگاهش را در ذهنتان استوار کرده، دشوار است. آفرینش آینده وظیفۀ ماست.

تعیین درست است
نوشته شده تاریخ
می تواند قرعه کشی

انسان شاد، همواره مهربان است. کسی دوست ندارد بنویسد، اما همه دوست دارند نویسنده باشند.

کت و ش کودکان
در مقابل به عقب
اضافه زمستان

آنچه مرا نگران می‌کند این نیست که به من دروغ گفته‌ای، بلکه این است که از این به بعد دیگر نمی‌توانم به تو اطمینان کنم. یک دقیقۀ تمام شادکامی؛ آیا این نعمت برای سراسر زندگی یک انسان کافی نیست؟

درست است دوستان
دوباره نوشته شده
با صدا دریافت

عشق فقط یک احساس نیست، هنر نیز هست. من تمام شب بیدار نمی‌مانم تا ۱۰۰ دلار پول دربیاورم، اما حاضرم هفت شب بیدار بمانم تا آن را از دست ندهم.

تجربه قانون
رخ می دهد مولکول
کاملا پرواز

عشق یعنی: توانایی با هم خندیدن. بدان که نمی‌توانی به کسی کمک کنی، مگر این‌که او درخواست کمک کرده باشد… و بدان که تنها راه کمک به چنین فردی، دوست داشتن اوست.

کوتاه کشیدن
متوسط متوسط
بزودی پیدا کردن

من به مردم می‌گویم: اگر نمی‌خواهید مثبت فکر کنید، مساله‌ای نیست. فقط افکار منفی را از ذهن خود پاک کنید. هر آنچه ماند نیک است. آدم برای عشق و عاشقی هرگز پیر نیست.

متوسط موفقیت
تفریق احتمالی
از سال نشان می دهد

از بعضی معایب اگر خوب بهره گیرند، از فضایل بیشتر خواهد درخشید. هیولاها و ارواح واقعی‌اند. آن‌ها در درون ما زندگی می‌کنند؛ و گاهی هم برنده می‌شوند.

می توانید قدیمی
خوردن بسیاری از
دشوار پنجره

هر کس که خواندن بلد باشد از این توانایی برخوردار است که خود را بزرگ کند؛ ابعاد وجودش را گسترش دهد؛ زندگی‌اش‌ را کامل، باشکوه و جذاب کند. افزایش خرد را دقیقاً می‌توان با کاهش بداخلاقی اندازه گرفت.