Content '20' not found!
  Content '21' not found!

  محصولات ما

  آخرین محصولات
  غالبا همیشه

  خوشبختی یعنی تواناییِ شناختنِ خود، بدون ترسیدن. افزایش خرد را دقیقاً می‌توان با کاهش بداخلاقی اندازه گرفت.

  انتظار خوشحالم

  عشق گلی بسیار زیباست، اما برای کندن آن باید شهامت رفتن به لبۀ پرتگاه را داشت. انسان شاد، همواره مهربان است.

  نگه داشتن می توانید

  تماشا کردن کافی نیست؛ مشاهده باید با عمل ترکیب شود. نگاه کردن به پله‌ها کافی نیست؛ باید از آنها بالا رفت. به گمانم بخشی از عشقم به زندگی را، مدیون عشق به کتاب‌ها هستم.

  مطالعه آب و هوا

  پس از اندیشه‌های بسیار به این مساله ایمان پیدا کرده‌ام که هیچ چیزی در مقابل ارادۀ انسانی که هدفی برای رسیدن دارد، توان مقاومت ندارد. خوشبختی یعنی تواناییِ شناختنِ خود، بدون ترسیدن.

  سعی کنید انجام

  از بعضی معایب اگر خوب بهره گیرند، از فضایل بیشتر خواهد درخشید. الگو شوید، انتقاد نکنید.

  اتفاق می افتد به خوبی

  یک دقیقۀ تمام شادکامی؛ آیا این نعمت برای سراسر زندگی یک انسان کافی نیست؟ هر چقدر بیشتر باور داشته باشید که کنترل زندگی، کنش‌ها و آینده‌تان را در دست دارید، خوشحال‌تر و موفق‌تر می‌شوید.

  ملایم عمومی

  کار کردن بهتر از فکر کردن است. تنها آنان که حقیرند، از تحقیر شدن می‌هراسند.

  معمول درجه حرارت

  آدم برای عشق و عاشقی هرگز پیر نیست. سفر  انسان را فروتن می‌کند. متوجه می‌شوید در این دنیا بزرگ چه جای کوچکی را اشغال کرده‌اید.

  شرکای ما